Services for ICT is een channel support organisatie voor fabrikanten, distributeurs en resellers.
Services for ICT is een flexibele dienstverlener met een indirecte marktbenadering en stelt partners in staat om het portfolio te verbreden en de toegevoegde waarde over de gehele ICT keten te vergroten. De partners kunnen focus behouden op eigen kerntaken. De partner versterkt en vergroot daarmee haar regie bij de klant.

Onze kracht

Klantgericht

S4ICT is een service- en supportorganisatie waar niet het portfolio maar het partnership centraal staat. Wij willen helpen om de partner in de breedte of in de diepte nog succesvoller te laten zijn.

Klantgericht werken is communiceren en voortdurend samen bijsturen om doel en middel bij elkaar te brengen en verwachtingen goed te managen.

“Verras de klant voordat deze jou verrast.”

Flexibel

De diensten van S4ICT worden gevormd door mensen die kennis hebben van de markt, de technologie en de dynamiek die dat teweeg brengt.

S4ICT kan flexibel de juiste kennis leveren in de fase waarin de partner dat wenst. Van design, uitrol, support en beheer.

“Flexibiliteit is het vermogen om je aan te passen aan veranderende situaties.”

Samen sterk

Samenwerken is het bundelen van individuele krachten.

En samen kunnen we meer bereiken.

Wij geloven in partnerships waarin S4ICT invulling of aanvulling geeft op specifieke kennisgebieden binnen de ICT keten en het portfolio van de businesspartner.

“Wil je snel, ga alleen. Wil je ver, ga samen”

 

Kennis

S4ICT is een kennisorganisatie die specialisten op diverse ICT deelgebieden kan inzetten om de businesspartner te ontzorgen. Door onze kennis en ervaring te bundelen aan het portfolio van de businesspartner ontstaat een krachtige propositie.

“Kennis is macht maar kennis delen is kracht”

Onafhankelijk

S4ICT levert geen hard- en software en kan een neutrale rol vervullen van ontwerp tot realisatie en beheer waarin het portfolio en de doelstellingen van de businesspartner centraal staan.

“Technologie is een middel en geen doel.”

 

Wij ontzorgen

De zorg van de businesspartner is onze corebusiness.

Wij verzorgen juist die activiteiten die buiten de kerncompetenties of buiten de primaire focus vallen van de businesspartner.

“Ontzorgen is het nieuwe samenwerken.”

 

Geschiedenis

S4ICT is bijna 30 jaar geleden gestart met dienstverlening voor ICT Resellers.

Eind jaren ’80 was er behoefte aan support en garantieafhandeling op geleverde ICT hardware. Onze landelijke dekking, 24×7 inzetbaarheid maar ook onze indirecte werkwijze zijn vandaag de dag nog steeds de speerpunten.

Door virtualisatie, Cloud computing, Voice over IP, Hardware as a Service en locatie-onafhankelijk kunnen werken is de vraag naar flexibele, geïntegreerde diensten steeds groter geworden. Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd, dat ICT-bedrijven niet alleen steeds meer kennis van deze technologische ontwikkelingen moeten vergaren, maar ook de wensen van de eindklant goed moeten kunnen invullen. Na de verkoop moet de oplossing immers geïnstalleerd, uitgerold, beheerd en onderhouden worden.

Daar waar technische ondersteuning nodig is, levert S4ICT de juiste meerwaarde.

Samenwerken in de ICT-keten biedt kansen voor het volledig kunnen ontzorgen van de eindklant, waarbij kwaliteit en continuïteit voorop staat.

S4ICT heeft voor de komende jaren de doelstelling, om voor onze business partners de meest betrouwbare dienstverlener te zijn. Wij blijven investeren in kwalitatief hoogwaardige Service & Support en goed opgeleid en ervaren personeel. Dit geeft de zekerheid, dat u zonder grote investeringen toch een compleet dienstenportfolio aan uw klant kunt voorleggen.

Hulp nodig? Wij lossen het op! Neem vandaag nog contact met ons op.