Vanuit de afdeling professional services worden voor projecten en/of beheerdiensten onderstaande specialisten geleverd die een bijdrage kunnen leveren van strategisch advies tot en met operationele uitrol en beheer. · Business Consultants die de vertaalslag kunnen maken van klantdoelstellingen naar oplossingen en dit kunnen bewaken . · De servicemanagers van S4ICT kunnen assisteren bij het inrichten van een gezamenlijk serviceproces waarin duidelijke verantwoordelijkheden van diverse partijen worden vastgelegd. · Projectmanagers zorgen voor een gestructureerde aanpak in diverse projecten. · Technische consultants met kennis van telefonie-applicaties en netwerken om end2end een werkende oplossing te realiseren en te beheren. Hierbij maken we gebruik van “Best Practices” methodieken zoals ITIL en Prince2

WiFi Metingen

Een goed werkende WIFI-omgeving is tegenwoordig cruciaal voor veel bedrijven en doelgroepen. Iedere omgeving vereist een eigen, specifieke configuratie. De omgevingsvariabelen zullen per individueel geval verschillen. Denk aan materialen als beton, ijzeren stellingen, open ruimtes, maar ook de apparatuur waarmee de klant werkt. Bijvoorbeeld een laptop, handscanner, mobiele telefoon of tablet.

Om per specifieke omgeving een goed werkende WIFI-omgeving te creëren, is het noodzakelijk dat er vooraf een locatiebezoek plaatsvindt. Hierin worden door ons alle componenten geïnventariseerd welke van invloed kunnen zijn op de WIFI-omgeving. Dit wordt vastgelegd met professionele hard- en software. Hierover wordt een uitgebreid rapport met bijbehorend advies uitgebracht.