Services for ICT is een channel support organisatie voor fabrikanten, distributeurs en resellers.
Services for ICT is een flexibele dienstverlener met een indirecte marktbenadering en stelt partners in staat om het portfolio te verbreden en de toegevoegde waarde over de gehele ICT keten te vergroten. De partners kunnen focus behouden op eigen kerntaken. De partner versterkt en vergroot daarmee haar regie bij de klant.

Onze diensten

Professional Services

Vanuit de afdeling professional services worden voor projecten en/of beheerdiensten onderstaande specialisten geleverd die een bijdrage kunnen leveren van strategisch advies tot en met operationele uitrol en beheer. · Business Consultants die de vertaalslag kunnen maken van klantdoelstellingen naar oplossingen en dit kunnen bewaken . · De servicemanagers van S4ICT kunnen assisteren bij het inrichten van een gezamenlijk serviceproces waarin duidelijke verantwoordelijkheden van diverse partijen worden vastgelegd. · Projectmanagers zorgen voor een gestructureerde aanpak in diverse projecten. · Technische consultants met kennis van telefonie-applicaties en netwerken om end2end een werkende oplossing te realiseren en te beheren. Hierbij maken we gebruik van “Best Practices” methodieken zoals ITIL en Prince2

VoIP Services

Met kennis van diverse telefonie-applicaties zoals Avaya, Xelion en 3CX kan S4ICT ondersteunen bij advies, design, uitrol en/of beheer. Verkoop en levering van de hard- en software of de VoIP Cloud dienst wordt primair door de partner verzorgd, maar op verzoek kan S4ICT hierin bemiddelen. Met de deskundige support van S4ICT kan iedere partner succesvol VoIP diensten aanbieden en daarmee het portfolio verbreden.Voor meerdere marktsegmenten heeft S4ICT de kennis en ervaring in huis om meerwaarde te bieden van advies tot implementatie en beheer. Naast de standaard telefoniefunctionaliteiten is ook ruime kennis aanwezig op het gebied van Contact Centers.

Hardware Services

Al bijna 30 jaar is S4ICT actief op het gebied van Hardware Services en verzorgt van meerdere A-merken de garantieafhandeling van defecte hardware. Ook distributeurs en resellers kunnen serviceverplichtingen op hardware onderbrengen bij S4ICT. Met een 24x7 bereikbaarheid en een eigen Fieldserviceteam kan S4ICT op iedere locatie in Nederland reparatie en vervanging van defecte devices uitvoeren. Naast reparatie en serviceafhandeling is S4ICT ook inzetbaar voor logistieke activiteiten zoals imaging en uitrol. Voor een volledige ontzorging biedt S4ICT “Hardware As a Service”. Hierbij zijn alle kosten van aanschaf, afschrijving, onderhoud en beheer inbegrepen in een vast en budgeteerbaar maandelijks tarief.

Network Services

Een goed gedimensioneerd en stabiel werkend netwerk is een belangrijke basis voor iedere ICT toepassing. Vooral in combinatie met Voice over IP (VoIP) is het van belang om het netwerk goed in te richten maar ook mutaties gecontroleerd uit te voeren. Met Network Services voorziet S4ICT in de juiste kennis op het gebied van (draadloze) netwerken. Ter voorbereiding op projecten kan S4ICT het bestaande netwerk in kaart brengen door middel van een Site Survey waarbij alle randvoorwaarden en afhankelijkheden in een rapport beschreven worden. Ook WIFI metingen kunnen door S4ICT uitgevoerd worden. Van onderzoek, ontwerp, advies en uitrol tot het actief monitoren van netwerken. S4ICT kan alle decentrale taken inzake het netwerk verzorgen zodat de partner zich kan focussen op de centrale ICT diensten.

Logistic services

Maak kennis met onze nieuwe dienst, Logistic Services! Ook deze Service leveren wij op maat. Installeren, verhuizen, vervangen en afvoeren van oude hardware zijn zo maar wat voorbeelden van onze dagelijkse werkzaamheden. Ook het labelen, ompakken, bundelen, serienummers scannen en het opzetten van een CMDB kunnen wij volledig voor u afhandelen. De apparatuur laat u afleveren in onze magazijnen. Wij controleren de levering en voegen de gewenste diensten toe. Zo heeft u geen omkijken meer naar de verdere logistieke afwikkeling binnen uw projecten! Overtollige hardware kunnen wij bij uw klanten ophalen, maar ook conform de WEEEBALEX voorschriften milieuvriendelijk verwerken. Datadragers zoals harddisks, back-up tapes, diskettes, CD’s en USB sticks kunnen wij gecertificeerd wissen en/of vernietigen.

Data wiping & Media shredding

Services for ICT is uw leverancier voor het gecertificeerd wissen (wipen) van gegevens, volledig conform de GDPR / AVG voorschriften Naast wissen kunnen wij de datadrager ook fysiek vernietigen door middel van onze industriële harddisk shredder. Deze shredder vernietigt de datadragers tot kleine fracties. Het vernietigde materiaal dient als grondstof voor nieuwe producten. 100% veilig en 100% milieuverantwoord! Sinds 25 mei 2018 zijn in de EU nieuwe gegevensbeschermingsregels van kracht voor onder meer bedrijven, autoriteiten en verenigingen die persoonsgegevens verwerken. Zij zijn verplicht om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens veilig worden verwijderd uit elk opslagmedium.

Partners

Samen met onze partners zorgen we voor slimme, snelle en duurzame ICT
oplossingen die in elke branche geïmplementeerd kunnen worden.